collectie Nip

  • Werkgroep Nip update december 2020

    De heer Albert Nip, geboren in Meppel in 1920, was werkzaam bij Taminiau/Heinz, gemeenteraadslid in Elst, lid van verschillende besturen en daarnaast vooral verzamelaar van informatie en beeldmateriaal over de geschiedenis van Elst. Na zijn overlijden in 1994 zijn deze materialen aan Marithaime geschonken.