cultuurhistorie

  • Cultuurhistorische actualisatie

    Ferdinand van Hemmen omschreef het als 'een iconisch gebiedje met een rijke archeologie en ligging op crevassestructuren': Raayen. Opnieuw in beeld gebracht met een indrukwekkende luchtfoto.

  • Erfgoedbeleid

    In de vorige nieuwsbrief stond een luchtfoto van Raaijen. Een waardevolle locatie, bezien vanuit erfgoedbeleid, waar we zeer zuinig mee moeten omgaan vanwege de historische waarde.