Dorpsstraat

 • Archeologische opgravingen in de Dorpsstraat

  Archeoloog aan het werk in de Dorpsstraat

  Enkele malen hebben we in de Nieuwsbrieven melding gemaakt van deze opgravingen in de Dorpsstraat,  vanaf de Wagenmakerstraat tot de Grote Kerk.
  In november j.l. is een omvangrijk rapport (93 pagina’s) gepubliceerd onder redactie van J. Verduin, L. van der Feijst en E. Blom met de titel: ‘Plangebied Centrum Elst, fase 5’. De opgravingen hebben buitengewoon veel vondsten opgeleverd uit de Romeinse tijd. We komen hierop nog terug en er wordt een lezing over voorbereid. 

 • Debatavond over de toekomst van Elst

  Op maandagavond 11 maart vindt om 20.00 uur een debatavond plaats over de toekomst van Elst. De debatavond wordt georganiseerd door theater de KiK staat onder leiding van Frank Hemeltjen, breed geïnteresseerde beeldend kunstenaar uit Elst. Toegang is € 9,50 inclusief drankje.

 • Foto's Dorpsstraat Elst

  Deze foto's zijn in oktober 2009 in het kader een gezamenlijke EOV/Maritaime activiteit "Elst op de (ansicht)kaart" tentoongesteld in de etalages van verschillende winkels in de Dorpsstraat naast foto's van de huidige situatie. Alle 40 foto's zijn te bekijken onder de menu-knop Archief/foto's.

  Hier kunt u een toelichting vinden op deze foto'sen ook een voorstel voor een wandelroutedoor de Dorpsstaat waar van een aantal locaties nog de huidige situatie te zien is.

 • Gebroeders Dalhuisen vragen om uw hulp

  Wij zijn bezig met het doen van onderzoek naar en het schrijven van een boek over de bezettingsjaren in Elst en over de situatie van de Elster bevolking in de septemberweken van 1944 (de luchtlandingen en daarna). Wij baseren ons daarbij op de gesprekken, die wij met ongeveer 50 personen hebben gevoerd in de afgelopen jaren, alsmede op literatuur over deze periode, de Betuwe-edities uit die jaren en dagboeken of andere verslagen uit die tijd. Verder willen we een beroep doen op U om ons te helpen het verhaal van de bezettingsjaren in Elst zo compleet mogelijk te maken.

 • Het Katholiek Vereenigingsgebouw “Het Centrum” 100 jaar

  Deze tekst is een uitgebreide samenvatting van ‘De stichting Rooms katholiek Vereenigingsgebouw’, geschreven door wijlen Jan Derksen.

 • Jugendstil hekwerk uit het oude postkantoor

  De heer Paul van Dinteren uit Druten heeft contact met Marithaime opgenomen omdat hij informatie zocht over een smeedijzeren hekwerk dat in zijn bezit is en dat in het oude postkantoor in de Dorpsstraat gestaan zou hebben.

 • Ontwikkelingen in de Dorpsstraat

  Op maandag 30 juni had ik, al lopende door onze Dorpsstraat, een prettig en informatief gesprek met Willem Tielen, erfgoeddeskundige van de gemeente Overbetuwe. Hij vertelde me over de komende ontwikkelingen in de Dorpsstraat in het bijzonder en hoe onze vereniging zou kunnen bijdragen aan de bekendheid van het rijke verleden van onze gemeente in het algemeen.

 • Opgravingen Dorpsstraat Elst

  Opgravingen Dorpsstraat Elst (Gld.) 2015

  Tijdens de werkzaamheden voor de vernieuwing van de riolering is de aannemer in oktober 2015 ter hoogte van de ABN-AMRO-bank gestoten op onderdelen van wat waarschijnlijk een Romeins badhuis is geweest.

  Binnenkort meer...

 • Romeins badhuis onder de Dorpsstraat

  Het gebouw van de ABN-Amrobank staat te koop. Een nieuwe kans om meer bekendheid te geven aan de bevindingen betreffende een romeins gebouw.  Professor dr. J.E. Bogaers, die ook bij opgravingen in de Grote Kerk betrokken was, heeft een en ander over de vondst onder de ABN-Amrobank geschreven.