Driel

  • 75 jaar vrijheid: Gelderland herdenkt

    Eerder werd al melding gemaakt van een projectgroep met vertegenwoordigers van de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe en van de Historische verengingen in die gemeenten. Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten in de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard van september 2019 tot en met mei 2020.

  • Jacob Jan Cremer (1827-1880) uit Driel

    Jacob Jan Cremer was een bewogen schilder, schrijver en voordrachtskunstenaar. De Historische Vereniging Driel heeft een beeld ‘Kruuzemuntje’ laten maken, dat zal worden geplaatst aan de Cremerstraat ter hoogte van huisnummer 68. De onthulling hiervan zal plaatsvinden op 13 april om 14.30 uur door prof.dr. Lotte Jensen, hoogleraar Nederlandse Literatuur- en cultuurgeschiedenis en burgemeester Toon van Asseldonk. Zij worden daarbij geassisteerd door de kinderburgemeester en het meisje dat model heeft gestaan voor het bronzen kunstwerk.