Erfgoedcentrum

  • Afsluiten Erfgoedcentrum

    Sinds enige jaren heeft Marithaime de beschikking over een lokaal in Basisschool Stap voor Stap. In dit lokaal bevinden zich de bibliotheek van Marithaime en de vele archiefstukken die de vereniging bezit (krantenartikelen, foto’s/films, kaarten, (oude) authentieke stukken en voorwerpen).

  • De vergadertafel van de inspecteurs van de Heidemij

    In ons Erfgoedcentrum staat sinds kort een zeer bijzondere tafel. Marithaime heeft de vergadertafel van de inspecteurs van de Heidemij met bijbehorende stoelen in bruikleen gekregen.

  • Op de leestafel

    In ons Erfgoedlokaal in basisschool Stap voor Stap aan de Kruisakkers staat een wandkast met bladen van historische verenigingen van andere historische verenigingen.