parochie

 • Eerste exemplaar Terugblik 2018 uitgereikt aan Gerrit Mentink

  Op vrijdag 9 november is in Opheusden het eerste exemplaar van Terugblik 2018 uitgereikt aan de heer Gerrit Mentink uit Elst en lid van de historische vereniging Marithaime.

   Gerrit Mentink ontvangt eerste exemplaar Terugblik 2018

 • Geschiedenis van de katholieken in Elst

  Met alle veranderingen en fusies in de Katholieke Kerk zou je bijna vergeten dat Elst tot 2010 een zelfstandige parochie kende. Een van onze leden heeft recentelijk de rijke geschiedenis van de parochie op een laagdrempelige manier beschreven en geeft tevens een overzicht van onder meer alle pastoors en kapelaans die Elst heeft gekend. 

 • Het Katholiek Vereenigingsgebouw “Het Centrum” 100 jaar

  Deze tekst is een uitgebreide samenvatting van ‘De stichting Rooms katholiek Vereenigingsgebouw’, geschreven door wijlen Jan Derksen.

 • Ontwikkelingen in de Dorpsstraat

  Op maandag 30 juni had ik, al lopende door onze Dorpsstraat, een prettig en informatief gesprek met Willem Tielen, erfgoeddeskundige van de gemeente Overbetuwe. Hij vertelde me over de komende ontwikkelingen in de Dorpsstraat in het bijzonder en hoe onze vereniging zou kunnen bijdragen aan de bekendheid van het rijke verleden van onze gemeente in het algemeen.