Romeinse Tijd

 • Archeologen ontdekken Romeins grafveld in Bemmel

  De archeologen waren aan het werk waar straks de verlenging van de A15 komt te liggen. Er zijn 48 graven blootgelegd. In zes graven lagen tufstenen askisten. Slechts een halve meter diep. Archeoloog Pepijn van de Geer noemt het grafveld uniek. Er is van alles gevonden: spijkertjes, resten van getimmerde grafkamers, bronzen schalen, een kan, een aarden fles, ook een flesje met parfum. Bijzonder was de vondst van een babyskelet. Alle voorwerpen zijn veiliggesteld. Een deel hiervan is te zien in cultureel centrum de Kinkel op 27, 28 en 29 april tijdens de week van de Romeinen.

 • Archeologische opgravingen in de Dorpsstraat

  Archeoloog aan het werk in de Dorpsstraat

  Enkele malen hebben we in de Nieuwsbrieven melding gemaakt van deze opgravingen in de Dorpsstraat,  vanaf de Wagenmakerstraat tot de Grote Kerk.
  In november j.l. is een omvangrijk rapport (93 pagina’s) gepubliceerd onder redactie van J. Verduin, L. van der Feijst en E. Blom met de titel: ‘Plangebied Centrum Elst, fase 5’. De opgravingen hebben buitengewoon veel vondsten opgeleverd uit de Romeinse tijd. We komen hierop nog terug en er wordt een lezing over voorbereid. 

 • De 5e editie van de Nationale Romeinenweek

  Deze vindt plaats van 28 april tot en met 6 mei. De Nationale Romeinenweek beleeft en spetterende start tijdens de Nacht van de Romeinen op zaterdag 28 april in Museum Het Valkhof, aanvang 19.30 uur. Er is cabaret, theater, muziek en diverse workshops. Radboud Universiteit Nijmegen verzorgt korte lezingen, je kunt Romeins eten en drinken in de taverne en overal kom je Romeinen tegen voor een praatje of een goed gesprek.

  foto van RomeinenNU.

 • De tempel van Volubilis

  De tempel van de Romeinse stad Volubilis in het zuiden van het Romeinse rijk kan gezien worden als tegenvoeter van de tempel van Elst in het noorden van het Romeinse Rijk.

 • De Victoria: een Romeins schip op Watergoed

  Replica van een Romeins galei op de Waal bij Nijmegen

  Van 7 mei tot 4 juni ligt dé replica van een Romeins Galeischip in de plas van Slijk-Ewijk, bij Watergoed. De officiële opening vond plaats op woensdag 9 mei om 16:00 uur. 

 • Jaarverslag 2017 Tempel | Kerk Museum Elst

  Graag delen we met u enkele noemenswaardige zaken uit het jaarverslag van het Tempel | Kerk Museum Elst.

 • Limes Werelderfgoed?

  De Limes is de aanduiding van de grens en verdedigingszone van het Romeinse rijk, gebouwd in de periode van ca 40-250 na Chr. De Noordgrens liep langs de Rijn. De tempelresten onder de Grote Kerk herinneren nog aan deze tijd. Op voordracht van de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland wordt de Limes nu voorgedragen voor Werelderfgoed. De verwachting is dat deze aanvraag in 2021 wordt goedgekeurd. 

 • Nieuw Limespad van Katwijk naar Berg en Dal

  Mogelijk heeft ieder wel eens gehoord van het langeafstandswandelpad (LOW) ‘ Pieterpad’, een wandelpad van Pieterburen in Groningen naar de St. Pietersberg in Maastricht. Het Nieuwe Limespad is ook zo’n langeafstandswandelpad, 275 kilomater lang en opgedeeld in 45 afwisselende etappes van ongeveer 5 kilometer. Kaartjes, routebeschrijvingen en GPS-tracks zijn gratis te downloaden op www.wandelnet.nl/limespad.

 • Opgravingen Dorpsstraat Elst

  Opgravingen Dorpsstraat Elst (Gld.) 2015

  Tijdens de werkzaamheden voor de vernieuwing van de riolering is de aannemer in oktober 2015 ter hoogte van de ABN-AMRO-bank gestoten op onderdelen van wat waarschijnlijk een Romeins badhuis is geweest.

  Binnenkort meer...

 • Romeins badhuis onder de Dorpsstraat

  Het gebouw van de ABN-Amrobank staat te koop. Een nieuwe kans om meer bekendheid te geven aan de bevindingen betreffende een romeins gebouw.  Professor dr. J.E. Bogaers, die ook bij opgravingen in de Grote Kerk betrokken was, heeft een en ander over de vondst onder de ABN-Amrobank geschreven.

 • Romeinse dagen in Elst

  Op woensdag 30 mei jl. arriveerde in Elst een Romeins gezelschap dat langs het Nederlandse deel van de Limes, de oude grens van het toenmalige Romeinse Rijk, is getrokken.

  De Romeinse reiswagen is bij de Grote Kerk ontvangen door de burgemeester en een van de wethouders. Tevens werd de reiswagen in Elst vergezeld door een groep legionairtjes, leerlingen van de basisschool De Esdoorn, die zich verkleed hadden.

  Voor de leerlingen van deze basisschool en De Zonnepoort in Westeraam was er die middag en de volgende dag een educatief programma waar zij een en ander konden opsteken over de leefgewoonten van de oude Romeinen.

  Kijk hier voor een fotoimpressie (55 foto's).

  Wanneer u op een foto klikt, start er een diashow.

 • Romeinse middag in de Steenen Camer

  Op zondag 23 juni 2019 is er een Romeinse middag bij de Stenen Camer aan de Drielsedijk in Arnhem. Hoogtepunten zijn een Romeinse bruiloft, opening van een Romeinse bijenstal en een excursie naar de fundamenten van het Castellum in Meinerswijk.

 • Vitalis: een Romeins-Bataafs theaterspektakel in de open lucht

  1950 jaar geleden, in het jaar 69 na Christus, brak de Bataafse opstand uit. Tijdens Vitalis: een Romeins-Bataafs theaterspektakel in de open lucht op 13 oktober 2019 wordt deze opstand bij de Romeinse Tuin in Arnhem nagespeeld, voor het eerst in de geschiedenis met veel Bataafse en Romeinse re-enactors. Hoe loopt dit af?

  Let op, er is maar een beperkte toegang voor dit evenement bij de Steenen Camer, waarvoor de entree overigens geheel gratis is. Dus wel tijdig entreebewijzen reserveren.

  Zie hier voor meer informatie over Vitals, of lees meer over de Dag van de Arnhemse Geschiedenis.