Nieuwsbrief december 2020

mail
Nieuwsbrief  09 mei 2021 

Beste Bezoeker,

Welkom als lid bij historische vereniging Marithaime.
Hierbij ontvang je de nieuwsbrief die maandelijks verschijnt. Deze berichten staan ook op onze website.
Zodra er weer activiteiten georganiseerd mogen worden ontvang je hiervoor een uitnodiging.
Heb je vragen of wil je een actieve bijdrage leveren, bijvoorbeeld binnen een van de secties of werkgroepen, wend je dan tot een van de bestuursleden.
De contributie wordt jaarlijks in het voorjaar automatisch geïncasseerd.
We wensen je een plezierige tijd toe als lid van Marithaime.

Het coronavirus heeft veel invloed op ons en onze activiteiten. Zoveel als mogelijk werken groepen door, al of niet in aangepaste vorm of met andere activiteiten.
Zo ging de dorpsquiz begin november niet door, maar kwam Frits Hoogveld op het idee om van de 12 edities die er zijn geweest alle vragen en antwoorden te verzamelen en uit te geven. Pet af voor de mensen die dit in zo korte tijd hebben gerealiseerd: Frits en Coen Hoogveld, Toon Osterloh en Jan Rouwhorst, met hulp van Bjorn van Snippenburg en Johan van Meegen. Afhalen van dit boek en de “Terugblik” van Tabula met de index van de afgelopen 20 jaar was niet mogelijk. Er kon gelukkig snel een groep leden worden gevormd die de boeken bij alle leden aan huis bezorgde.

De nieuwsbrieven beperkten zich niet tot mededelingen maar worden uitgebreid met verhalen.

Een werkgroep van Herman Aarns, Ger de Vrieze en Jan Rouwhorst hebben de ruimte van John Macleane op de hoek Europaplein en Halve Morgen opnieuw ingericht om bekendheid te geven aan Marithaime en het Tempel|Kerkmuseum.

Langs deze weg wil ik Frits Hoogveld bedanken voor zijn bijdrage aan de werkgroep “restauratie panelen uit het Ambtshuis”. De werkgroep bestaat nu uit Ger de Vrieze, Bert van de Toorn en Ron van Hoeven. Zij hebben een advies uitgebracht aan het gemeentebestuur over de toekomstige plek voor de panelen.
De werkgroep die bezig is met de ontwikkeling van cultuurverenigingen in Elst werkt digitaal door. Dit terwijl we voor het bespreken van de eindredactie in ons erfgoedlokaal net de beschikking hebben gekregen over een digibord. Jammer. Digitaal stukken bespreken is lastig en niet zo gezellig, maar het is niet anders.

Zo zal de decembermaand naar verwachting ook anders zijn dan anders, maar hou ik er rekening mee dat het in 2021 ook voor Marithaime langzamerhand weer normaal gaat worden.

Prettige feestdagen, een goed uiteinde en blijf gezond.

Henk Knol, voorzitter 

Nieuws op de website

Op de website zijn sinds de vorige nieuwsbrief de volgende artikelen verschenen:

Verkoop boek “Elster Dorpsquiz” gestart

Vanaf 15 november hebben leden van Marithaime het boek “Elster Dorpsquiz” kunnen bestellen tegen een gereduceerde prijs van € 7,50, waarna het boek samen met Terugblik 21 thuis bezorgd is. Vanaf 21 november is het boek te koop bij Bruna Herberts, Jumbo Macleane en AH Driessen voor € 12,50. De reacties op het boek zijn zeer positief en de verkoop loopt dan ook gesmeerd. Met Kerstmis in het vooruitzicht zal dit nog wel even zo blijven.
Leden die het vorige bestelmoment gemist hebben krijgen een tweede gelegenheid.


Lees verder

Promotieruimte voor Marithaime

Op de hoek Halve Morgen - Europaplein heeft Marithaime een promotieruimte. Deze mooie ruimte, beschikbaar gesteld door John Macleane, mogen we gebruiken om onze vereniging onder de aandacht te brengen van het winkelende publiek. Onlangs is deze ruimte met medewerking van 2Switch opnieuw ingericht.


Lees verder

Plaatsingsadvies wapenpanelen uit het Ambtshuis

Bij de renovatie van het Ambtshuis door de gemeente Overbetuwe zijn de historisch zeer waardevolle wapenpanelen verwijderd. Bij de verwijdering bleek dat de panelen aan restauratie toe waren, wat inmiddels gebeurt door een gespecialiseerd bedrijf. Ondanks dat dit met de eigenaar van de panelen, het Waterschap Rivierenland, afgesproken was, kunnen de panelen niet in het ambtshuis worden teruggeplaatst en moet er voor een andere oplossing gekozen worden.


Lees verder

Voortgang boek “Elster cultuurverenigingen”

Sinds een kleine twee jaar is een schrijversgroep bezig met het beschrijven van bestaande en niet meer bestaande cultuurverenigingen in Elst. Een boeiende en intensieve klus. Met hulp van veel Elstenaren die lid zijn (geweest) van deze verenigingen wordt dit een mooi boekwerk over het rijke culturele leven dat Elst sinds de tweede helft van de 19de eeuw gekend heeft, en nog steeds kent. Het boek bevat onderwerpen als toneel, muziek, koren, dans, carnaval, creativiteit, jeugdwerk, evenementen en zal onder andere bestaan uit de ontstaansgeschiedenis, historische feiten, anekdotes en foto’s van al deze verenigingen.
De coronaperikelen hebben helaas voor een fikse vertraging gezorgd maar de verwachting is dat het boek in het voorjaar van 2021 gepresenteerd kan worden.

Jan RouwhorstOproep van Stichting Gehandicaptenplatform Overbetuwe

De Stichting Gehandicaptenplatform Overbetuwe (SGO) bestaat in 2021 25 jaar. Dit is voor ons reden een feestelijke bijeenkomst te organiseren en een jubileumblad uit te geven. Daarvoor hebben we jouw hulp nodig.


Lees verder

Het oude station van Elst

Henk Knol werd twee weken geleden gebeld door Hendrik E. Seevink uit Nijmegen met de mededeling dat hij materiaal had waarvan hij dacht dat Marithaime daarvoor wel belangstelling had. Het betreft de kopie van een brief die gevonden is bij de sloop van het oude station van Elst, geschreven door ene Gerlach Gerritsen. Het origineel is waarschijnlijk bewaard, maar nog niet gevonden.


Lees verder

Terugblik met Index en Elster Dorpsquiz

Op vrijdag 13 november zou het eerste exemplaar van de 21e Terugblik 'Belevenissen in oorlogstijd' uitgereikt worden in het Veerhuis te Opheusden, maar dat kon niet doorgaan vanwege de verscherpte maatregelen met betrekking tot covid-19. De auteurs hebben wel, een voor een, hun boeken in ontvangst genomen op een andere locatie.


Lees verder

 
--
marithaime.nl | Contactmessage
--