Nieuwsbrief maart 2020

mail
Nieuwsbrief 24 juli 2021 

Beste Bezoeker,

Het voornemen was om in deze nieuwsbrief te beginnen met het vermelden van de besluiten van de Algemene Ledenvergadering, die voor 24 maart vermeld stond. De ALV is afgeblazen en daarmee ook o.a. de verkiezing van nieuwe bestuursleden.

Al eerder, op 13 maart, waren kandidaat bestuursleden door secretaris Hans van der Heijden uitgenodigd om nader kennis met elkaar te maken. De kandidaten zijn Eric Zwartkruis, Herman Aarns, Ron van Hoeven, Marius Jansen, Netty van Kleef, Jan Rouwhorst en Henk Kno. Besproken werd hoe ieder zijn/haar bijdrage in het bestuur ziet. Er werd afgesproken om na de ALV van 24 maart op maandag 6 april bij elkaar te komen om te spreken over de manier van werken en om doelen te stellen voor dit en volgend jaar. Wanneer deze vergadering doorgaat is nog onduidelijk. Ook is onduidelijk wanneer de ALV zal worden gehouden. In ieder geval zijn kandidaat-bestuursleden bereid om al te gaan functioneren, zodat het enige bestuurslid ontlast wordt.

De maand maart 2020 zal ons lang heugen i.v.m. corona, maar waarschijnlijk ook de maand april. Zo zal de lezing van Bouke Huisman op 21 april niet doorgaan. Ook alle andere activiteiten die gepland stonden voor april, zoals de Romeinenweek, gaan niet door.

Nieuws op de website

Op de website zijn sinds de vorige nieuwsbrief de volgende artikelen verschenen:

In memoriam: Joop de Wolf (1941-2020)

Op 24 maart 2020 bereikte ons het bericht, dat Joop de Wolf was overleden. Joop is 79 jaar geworden.


Lees verder

In memoriam: Wim Cleijne (1936-2020)

Op 25 maart ontvingen we het bericht dat Wim Cleijne plotseling was overleden. Wim is 83 jaar geworden.


Lees verder

In ontwikkeling: Het boek cultuur in Elst in de 20e eeuw

Bij het zoeken naar informatie over verenigingen, stootten we op informatie over het bestaan van een cultuurplatform in de gemeente Elst. Dit platform was in 1984 opgericht met het doel om allerlei initiatieven op het gebied van cultuur te stimuleren.


Lees verder

Marithaime-mails bij de spam?

Het schijnt voor te komen dat de mails die met name Gmail-gebruikers van Marithaime krijgt soms in de spambox terechtkomen. Dit is vrij eenvoudig te verhelpen.


Lees verder

 
--
marithaime.nl | Contactmessage
--