Geschiedschrijving

Wij zijn bezig met het doen van onderzoek naar en het schrijven van een boek over de bezettingsjaren in Elst en over de situatie van de Elster bevolking in de septemberweken van 1944 (de luchtlandingen en daarna). Wij baseren ons daarbij op de gesprekken, die wij met ongeveer 50 personen hebben gevoerd in de afgelopen jaren, alsmede op literatuur over deze periode, de Betuwe-edities uit die jaren en dagboeken of andere verslagen uit die tijd. Verder willen we een beroep doen op U om ons te helpen het verhaal van de bezettingsjaren in Elst zo compleet mogelijk te maken.

Op maandagavond 11 maart vindt om 20.00 uur een debatavond plaats over de toekomst van Elst. De debatavond in theater de KiK staat onder leiding van Frank Hemeltjen, breed geïnteresseerde beeldend kunstenaar uit Elst. Toegang is € 9,50 incl. drankje.

De sectie Geschiedschrijving van Marithaime heeft als taak de geschiedenis van het dorp Elst vast te leggen, dit te stimuleren, te begeleiden en te coördineren. De sectie is onderbemand, wanneer we alle plannen willen realiseren.

110 jaar geleden werd op 25 april de vereniging Eendracht Maakt Macht (EMM) opgericht. Oprichters waren W. Boer, werkzaam bij TEO, S. Bakker, exploitant van hotel VVOB, J. Drielsma en H. Herberts. Beschermheer werd baron van Voorst tot Voorst. Wat betreft sport gebeurde er veel op het gebied van gymnastiek. Maar ook op cultuurgebied was de vereniging zeer actief, o.a. met betrekking tot toneel. Zie ook de foto’s van deze vereniging in deel 3 van ‘Elst in aanzichten’.

40 jaar geleden werd onze vereniging opgericht. Ook Popkoor Akkoord bestaat dit jaar 40 jaar.

Dweilband Bats Mar Deur bestaat dit jaar 30 jaar.

Golfclub Welderen bestaat dit jaar 25 jaar.

In hun in 2017 verschenen Bibliografie van Elst stellen Gerrit Mentink en Jan Derksen vast dat er over sport en cultuur in Elst weinig is geschreven. De komende tijd wil het bestuur deze lacune proberen te vullen.