Geschiedschrijving

Op woensdag 13 juni van 14.15-17.00 uur houdt Erfgoed Gelderland, samen met het Regionaal Archief Rivierenland een schrijfworkshop. Deelnemers krijgen uitleg over auteurs- en beeldrecht, het gebruik van bronnen en wat de website van Erfgoed Gelderland voor hen kan betekenen. Daarnaast is deze schrijfworkshop een goed moment om uw netwerk uit te breiden en kennis te maken met historische verenigingen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor 6 juni via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De straat waar je woont heeft een naam. Ooit vastgesteld door het Gemeentebestuur omwille van vindbaarheid en registratie van huizen, gebouwen, terreinen, etc. in de openbare ruimte. Een toegekende straatnaam komt op een bord in de desbetreffende straat te staan. Vindbaarheid blijft een belangrijke zaak. Maar wie zijn de mensen, naar wie een straat is vernoemd?

straatnaambord Rädeckerstraat

Jan Derksen en Gerrit Mentink maakten in hun vorig jaar verschenen bibliografie van Elst melding van het feit dat er weinig is geschreven over politiek, sport en cultuur in Elst in de 20e eeuw. In het beleidsplan is dan ook gemeld om dit te gaan aanpakken, mits er voldoende belangstelling voor bestaat bij de leden. De eerste contacten zijn gelegd met betrekking tot het onderwerp politiek. We sluiten aan op het hoofdstuk politiek in het Boek van Gerrit Mentink `Van Heden naar Verleden’, dat de ontwikkelingen beschrijft tot 1976. Momenteel worden nu uitslagen verzameld van raadsverkiezingen vanaf 1976 tot 2001 in de gemeente Elst en onderwerpen die indertijd aanleiding waren voor veel discussies. Denk aan de opkomst van nieuwe partijen, de Betuweroute en de gemeentelijke herindeling.

De lezing op dinsdag 19 november 2013 in 'Het Wapen van Elst', die Frits Hoogveld hield over het het aantekenboekje van Jacobus en Fredericus van den Bosch, kon zich verheugen in een ruim aantal belangstellenden.

Op onze website kunt u hier meer lezen over de uitgave van het boekje en de verzorgers ervan, te weten de heren Hoogveld en Mentink.

Vermeldenswaard is nog dat de bron van deze historisch zeer waardevolle uitgave, namelijk het aantekenboekje van vader en zoon Van den Bosch, na afloop van de lezing door een nazaat van Fredericus, Frans Mientjes, is overgedragen aan het Gelders Archief.
De manager Archiefbeheer, de heer J. Salverda, onderstreepte in zijn dankwoord het belang dat door het Archief wordt gehecht aan de vergroting van de kennis van het gewone maatschappelijk leven in het verleden.

Op 23 maart 2012 heb ik (Wes Leurs) tijdens de Historische Herberg een korte lezing gegeven over bij- en scheldnamen uit Elst. Inmiddels beschik ik over een kleine 350 namen uit het verleden en het heden. Maar mijn verzameling is nog niet compleet.