Cultuur

Zoals bekend is er een werkgroep bezig met het schrijven van een boek over Elster cultuurverenigingen. Door de corona maatregelen loopt de samenstelling vertraging op maar wordt er wel degelijk voortgang geboekt.

Bij het zoeken naar informatie over verenigingen, stootten we op informatie over het bestaan van een cultuurplatform in de gemeente Elst. Dit platform was in 1984 opgericht met het doel om allerlei initiatieven op het gebied van cultuur te stimuleren.

In de krant konden we lezen dat de kermis dit jaar niet doorgaat. Het einde van een eeuwenlange traditie?

Zoals in ons beleidsplan staat, willen we meer kennis verzamelen over het culturele leven in Elst. Hieronder vindt u een overzicht van culturele verenigingen in Elst.