Maatschappelijke organisaties

Al eerder hebben we vastgesteld dat in de 20e eeuw veel verenigingen werden opgericht, ook in Elst. Daaronder ook de Wereldwinkel, die onlangs het 40-jarig bestaan vierde.