Lent

Lent heeft altijd een belangrijk deel uitgemaakt van het werkgebied van Marithaime. De leden van de Sectie Lent bestuderen binnen Marithaime de archeologie en cultuurhistorie van Lent en omgeving en draagt kennis en inzicht over aan belangstellenden en belanghebbenden.

De heer Frans Mikx heeft een artikel geschreven over de naam, buurten en grenzen van Lent. De vroegste vermelding van Lent is gevonden in een keizerlijke oorkonde van 20 oktober 1196.

Het hele artikel kunt u lezen door te klikken op Naam, buurten en grenzen van Lent (pdf, 93 kB)