Afdrukken

Lent heeft altijd een belangrijk deel uitgemaakt van het werkgebied van Marithaime. De leden van de Sectie Lent bestuderen binnen Marithaime de archeologie en cultuurhistorie van Lent en omgeving en draagt kennis en inzicht over aan belangstellenden en belanghebbenden.

Nu een gedeelte van Lent bij de gemeente Nijmegen is gaan horen heeft Marithaime en in het bijzonder de Sectie Lent zich ook aangesloten bij het Cultuurhistorisch Platform Rijk van Nijmegen. Het Platform heeft tot doel in Nijmegen en omgeving te bevorderen:

Het Platform wil waar nodig een spreekbuis zijn naar de gemeente.

De Sectie Lent vormt samen met de Stichting Lent800 en de Historische Vereniging Slijk Ewijk/Oosterhout en de Stichting Menno van Coehoorn een Werkgroep binnen het Cultuurhistorisch Platform Rijk van Nijmegen.

De Werkgroep richt zich op de cultuurhistorische begeleiding van de ontwikkelingen in Nijmegen-Noord. Met name de bewustwording en visualisatie van de geschiedenis van: de verdedigingswerken, de historische panden, ontginningswegen, watergangen, doorbraakkolken en de bewoning van Lent.

Een maal per jaar organiseert de Sectie Lent een bijeenkomst in Lent over een historisch onderwerp. Voorbeelden zijn ondermeer:

Heeft u interesse deel te nemen in de activiteiten van de Sectie Lent dan kunt u zich aanmelden bij de heer Frans Mikx, tel 024-324 45 31. 

Meer informatie over Lent800 vindt u op de website http://lent800.nl/.