WO II

De leden van de Sectie WO II organiseren presentaties, lezingen en excursies die op enige manier in verband staan met W.O. II.

Er wordt een tweesporenbeleid gevolgd:

  • zij houden zich thematisch bezig met onderwerpen waarbij in principe ieder lid van de werkgroep betrokken kan worden.
  • zij zoeken contact met derden om een lezing te geven over een onderwerp uit die tijd dat met onze streek te maken heeft.

Met nadruk is vooraf vastgesteld dat alle gelegenheid wordt geboden om eigen interesses in dit opzicht de ruimte te geven.

Contact opnemen met de Sectie WO II kan via een e-mail aan de Sectie WO2 of naar de Secretaris.

Eerder werd al melding gemaakt van een projectgroep met vertegenwoordigers van de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe en van de Historische verengingen in die gemeenten. Hieronder wordt het activiteitenplan vermeld voor de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe van september 2019 tot mei 2020.

Er worden twee luisterkeien en informatiepanelen over dit thema onthuld op 7 juni: om 10.00 uur in Elden bij het dijkmagazijn Drielsedijk 4 en 's middags  om 14.00 uur in Kleef bij Wasserburg, Wasserburgallee 120 in Kleve-Rindern.

Op 28 mei zal Ferdinand van Hemmen een lezing houden over onderwaterzetting 1944-1945  in het Polen infocentrum in Driel in de RK-kerk, Kerkstraat 25, aanvang 20.00.uur. De  toegang is vrij.

Als u De Gelderlander leest, is het u waarschijnlijk niet ontgaan dat afgelopen zaterdag 7 september in het katern van De Betuwe een uitgebreid interview heeft gestaan met Freddie Coenders.
Freddie Coenders, cultuurhistoricus, heeft onder andere een onderzoek gedaan naar de tragische gebeurtenissen die zich in en rond Driel in de Tweede Wereldoorlog hebben voorgedaan, met name tijdens de "Operation Market Garden" en de belangrijke rol die de Poolse brigade onder leiding van generaal Sosobowski hierin gespeeld heeft.

In de wandeling die in het krantenartikel uitgebreid besproken wordt, komen veel van deze gebeurtenissen aan de orde. Nog uitgebreider wordt een en ander door hem verteld in de lezing die hij hierover voor onze vereniging houdt.

In dit door Marithaime uitgegeven boek worden niet minder dan circa zestig mythen ontzenuwd, waaronder de Slag om Arnhem en de capitulatie in Wageningen. De presentatie vond plaats op maandag 16 juni om 20.00 uur in "Het Wapen van Elst".

2014-06-16 Presentatie-boek-MarketGardenHet boek bevat een omvangrijke studie, gewijd aan de gebeurtenissen die zich van de operatie Market Garden tot de bevrijding hebben afgespeeld. Ruime aandacht is besteed aan het strategische belang van het Over-Betuwse bruggenhoofd bij de verschillende geallieerde operaties. Tijdens de geallieerde opmars over een breed front door Frankrijk en België naar het noorden en noordoosten stonden strategische en logistieke problemen centraal evenals de keuze voor bruggenhoofden over de Rijn of de Neder-Rijn. Montgomery koos voor de vestiging van een bruggenhoofd op de Veluwe. Operatie Market Garden was binnen vier dagen totaal mislukt. Market mislukte 19 september 1944 ten noorden van de Neder-Rijn, Garden 21 september ten zuiden van Elst (Gld.). Een belangrijke oorzaak was het 14 september schrappen van de landing van een Britse brigade in Elst.

Auteur-en-CvK-02Op woensdag 11 juni heeft dr. Jan Brouwer zijn boek "Van Market Garden tot Bevrijding en het belang van het Over-Betuwse bruggenhoofd" aangeboden aan de Commissaris van de Koning van Gelderland, Clemens Cornielje. Dit vond plaats in het Provinciehuis in Arnhem.

2014-10-16 70-jaar-MarketGardenIn de Grote kerk aan de Grote Molenstraat in Elst wordt op donderdag 16 oktober 2014 een herdenkingsbijeenkomst gehouden. Tijdens een avondvullend programma staan de gevolgen van Operatie Market Garden voor de Over-Betuwse bevolking centraal.

De herziene indexen van het boek "Van Market Garden tot Bevrijding ..." van Jan Brouwer zijn gereed.

U kunt ze hier downloaden.

Feike-7Maandag 16 juni heeft dr. Jan Brouwer zijn boek "Van Market Garden tot Bevrijding en het belang van het Over-Betuwse bruggenhoofd (Het Eiland)" aangeboden aan de burgemeester van de gemeente Overbetuwe, Toon van Asseldonk.

Tijdens een druk bezochte bijeenkomst in “het Wapen van Elst” heeft de auteur een boeiende presentatie gehouden over zijn boek voor genodigden, sponsoren en leden. Daarbij heeft hij een aantal militair-strategische aspecten belicht maar ook verschillende mythen ontzenuwd. De burgemeester ging in zijn toespraak met name in op de menselijke aspecten van het dagelijks leven van de burgers in de Overbetuwe in deze oorlogsperiode.