Boek “Cultuur in Elst” bestelbaar voor leden

De afgelopen twee en een half jaar is er door een aantal leden van Historische vereniging Marithaime gewerkt aan het boek “Cultuur in Elst”. Hierin staan 80 culturele organisaties en evenementen beschreven die Elst rijk is (geweest). Binnenkort is het verkrijgbaar.

Het goede nieuws is dat het boek gereed is en bij de drukker ligt. Helaas hebben wij moeten besluiten om de geplande boekpresentatie tijdens een culturele avond in Het Wapen van Elst af te gelasten vanwege de regelgeving rondom Corona.

Het alternatief is een boekpresentatie in klein comité op zaterdagmorgen 6 november van 9.30 uur tot 10.30 uur op het gemeentehuis. Tijdens deze bijeenkomst wordt het eerste exemplaar uitgereikt aan wethouder cultuur Dimitri Horsthuis-Tangelder en een toelichting gegeven op de totstandkoming en inhoud van dit boek. Voor deze bijeenkomst zijn uitgenodigd de vertegenwoordigers van de culturele organisaties uit Elst, het bestuur van Marithaime en de schrijvers van het boek.
Aansluitend aan de presentatie start de verkoop van het boek bij AH Driessen, Jumbo Macleane en Bruna Herberts.

De verkoopprijs van het boek bedraagt €15,-. U als lid krijgt eenmalig de gelegenheid het boek te bestellen voor €10,- door uiterlijk 3 november dit bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL93 RABO 0153 4164 91 t.n.v. Historische vereniging Marithaime.
Wij stellen het op prijs als u het boek op 6 november aansluitend aan de presentatie, tussen 10.30 en 11.30 uur, afhaalt op het gemeentehuis. Indien u hiertoe niet in de gelegenheid bent wordt het boek binnen een week na de presentatie bij u thuis bezorgd.

Namens de schrijvers,
Jan Rouwhorst