Van de bestuurstafel

Beste leden,

In verband met de situatie rond het Coronavirus heeft het bestuur besloten om de Algemene Ledenvergadering, die gepland staat op 24 maart, uit te stellen tot een nader te bepalen datum. Omdat er nog veel onduidelijkheid is en de situatie constant wijzigt, is nog niet aan te geven wanneer de Algemene Ledenvergadering wel kan worden gehouden. Medio april zullen wij u nader berichten.

Het bestuur.

Eind januari heeft Bert van de Toorn zich om persoonlijke redenen teruggetrokken als voorzitter van Marithaime. Daarmee bestaat het bestuur nog maar uit 2 personen. Dit is veel te weinig. Op de komende Algemene Ledenvergadering op 24 maar zal hier echt een oplossing voor moeten komen. Inmiddels is een aantal leden van Marithaime aan het zoeken naar kandidaten voor het bestuur.

Beste leden van Marithaime,

Het jaar 2019 nadert het einde, dus ook ons 40e verenigingsjaar.

Het bestuur wil u graag iets meedelen over de herdenking van 75 jaar bevrijding, volgend jaar, en over de wapenpanelen uit het Ambtshuis.

Vanwege de sterk afgenomen belangstelling voor de jaarlijkse excursie van Marithaime heeft het bestuur in nauw overleg met Feike Vlas, die al jaren de organisatie voor zijn rekening nam, besloten de excursie te laten vervallen. Ook lukte het niet om gezamenlijk op te trekken met de andere Betuwse historische verenigingen. Het bestuur betreurt het besluit, maar het kan niet anders.

Met de volgende woorden leidde de voorzitter aan het einde van de Algemene ledenvergadering dit onderwerp in:

"Met een verwijzing naar art.29 van het Huishoudelijk Reglement wil het bestuur een voorstel doen tot het verlenen van het erelidmaatschap."