Privacy verklaring Marithaime

Marithaime respecteert de Europese en internationale wetgeving aangaande privacy. De Nederlandse afgeleide is de Algemene verordening gegevensbescherming.

Internet

Via de website verzamelt Marithaime alleen statistische informatie die bijvoorbeeld inzicht geeft in het aantal bezoekers, de momenten van bezoek, globale geografische gegevens, de duur van het bezoek en de tijdsduur van de weergave van webpagina's. Hiervoor wordt Google Search, Google Analytics en Bing gebruikt naast de in Joomla (ons content management systeem, CMS) ingebouwde functionaliteit.

Informatie die via de verschillende formulieren wordt verzonden wordt opgeslagen in de database en per beveiligde e-mail naar de verantwoordelijke(n) binnen Marithaime verzonden. Zij zijn verplicht om voor beantwoording ook gebruik te maken van beveiligde (encrypted) e-mail. Slechts een deel van de gegevens is verplicht. Andere informatie wordt vrijwillig verstrekt.

Domein, website, cloud en e-mail is beveiligd via een SSL certificaat. Alle onderdelen zijn beveiligd met verschillende wachtwoorden met minimaal 65 bits encryptie. Een test leert dat we A+ krijgen voor de beveiliging. Onze hosting provider verzorgt tenminste elke twee maanden updates en beveiligingsupdates zelfs vrijwel direct, waardoor de website maximaal up-to-date blijft.

Nieuwsbrieven worden verstuurd vanuit de website aan leden en andere personen en instellingen die belangstelling hebben getoond. We kunnen zien aan wie we die nieuwsbrieven hebben verstuurd en of en wanneer ze het bericht hebben geopend. Het inzicht dat hiermee verkregen wordt is zinvol voor evaluatie van het nut en de belangstelling voor de nieuwsbrief. Iedereen kan zich hiervoor afmelden. Via de website kan de nieuwsbrief anoniem worden bekeken. Informatie die alleen voor leden is bestemd zal altijd via de website worden verstuurd. We zullen in 2018 leden de optie aanbieden om geen nieuwsbrief maar wel ledeninformatie te ontvangen.

De website en alle e-mail functies zijn ondergebracht in een Nederlands datacentrum in Gelderland. Het datacentrum is ISO/IEC 27001 en NEN 7510 gecertificeerd. Dus niet alleen de datacenterdiensten, maar ook de netwerk-, e-mail-, hosting- en beheerdiensten. Het voldoet aan de hoogste beveiligingseisen.

Administratie

In de administratie van Marithaime worden alle gegevens opgenomen die zijn verstrekt door het lid of gezinslid, bedrijf of medewerker. Tenminste de juridisch en/of fiscaal benodigde informatie wordt opgeslagen. Voor automatische incasso wordt het IBAN nummer opgeslagen, of de weigering voor incasso. Daarnaast wordt de betalingshistorie bijgehouden en specifieke opmerkingen aangaande het lidmaatschap en bijzondere afspraken.

Algemeen

Marithaime zal nooit zonder expliciete toestemming individuele gegevens aan derden verstrekken tenzij de wet dat verplicht of hiervoor een uitzondering is vastgelegd in de AVG.

 

Het bestuur