marithaime_logo_gelige_bg_340x156
Beste lezer,

Kort voor de jaarwisseling ontvangt u de laatste nieuwsbrief van 2022. Wederom goed gevuld met o.a. terugblikken op de activiteiten die de afgelopen tijd hebben plaats gevonden en initiatieven die vanuit Marithaime genomen zijn. Recentelijk zijn we ook in de Gelderlander verschenen met een artikel over de Elsterclopedie en initiatieven rond de viering van Elst 1300 in 2026. Tekenend voor het afgelopen jaar waarin Marithaime flink aan de weg heeft getimmerd om, zoals onze doelstelling luidt, Het cultuurhistorisch besef en de zorg voor het cultuurhistorisch erfgoed te bevorderen.


Zoals ik in de kerstgroet heb geschreven hoop en verwacht ik dat we daar in 2023 mee doorgaan.

Henk Knol
voorzitter
marithaime-afscheiding

Het laatste nieuws

Drukbezochte open dag

Het was een geslaagde open dag, voor het eerst in het erfgoedlokaal.
Drukbezochte open dag

AWN zoekt actieve gravers

AWN zoekt actieve gravers
AWN zoekt vrijwilligers die willen assisteren bij archeologische opgravingen in de regio Nijmegen.

Verslag lezing Goed fruit vindt zijn weg

Verslag van de lezing over de ontwikkeling van de fruitteelt in de Betuwe tussen 1945 en 1985, gehouden op 8 december 2022.
Verslag lezing Goed fruit vindt zijn weg

“Erfgoed” drukkerij Herberts bewaard gebleven

“Erfgoed” drukkerij Herberts bewaard gebleven
Twee van de machines waarmee waarmee jarenlang De Betuwe is gedrukt zijn door Marithaime gered van de sloop.

De kluis van Herberts

Marithaime heeft de kluis van Herberts kunnen overnemen. Het viel nog niet mee op de kluis in onze ruimte te krijgen.
De kluis van Herberts
marithaime-afscheiding

Komende activiteiten

marithaime-afscheiding

Verhalen van vroeger

Europahal

De Europahal in Elst heeft een interessante geschiedenis, zoals af te leiden valt uit artikelen uit het de Arnhemse Courant.
Europahal

ANBI

Marithaime heeft sinds 1 januari 2014 de ANBI-status en is daarmee een erkende algemeen nut beogende instelling.
Historische Vereniging Marithaime
Email Marketing Powered by MailPoet