Koninklijke onderscheiding voor Frits Hoogveld

Op 26 april ontving Frits Hoogveld uit handen van de burgemeester Patricia
Hoytink-Roubos de koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange inzet als
vrijwilliger voor Elst en de Elster gemeenschap.

De koning heeft het behaagd Frits te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau.
Frits werd in de toespraak door de burgemeester “Hert geheugen van Elst genoemd”
Drie thema’s staan bij Frits’ verdiensten centraal: het belang van het dorp Elst,

behoud van het Elster Erfgoed en alles wat met paarden te maken heeft.

In zijn hoedanigheid als herbergier in Café Central (nu Bridot) heeft Frits zich begin jaren zestig ingezet voor de oprichting en de groei van de carnavalsvereniging De Batsers. Frits was de eerste voorzitter.

Het belang van Elst stond (en staat) bij Frits steeds voorop. Hij was in1976 betrokken bij de
festiviteiten ter gelegenheid van Elst 1250 jaar.

Begin jaren negentig was hij geruime tijd op vrijwillige basis actief met de voorbereiding van de aanleg van de golfbaan Welderen.
Naast dat hij zelf paarden bezat en verhandelde blijkt zijn belangstelling voor paarden uit de
oprichting van de menvereniging “De Betuwse Aanspanning” en zijn voorzitterschap bij de Stichting Paardenmarkt Elst vanaf het moment dat de gemeente de jaarlijkse Paardenmarkt uitbesteedde.
Frits werd de eerste voorzitter van 2010 tot 2016. Verder was en is Frits intensief betrokken bij de historische vereniging Marithaime, van 1999 tot 2008 als voorzitter en daarna als actief lid. Via talloze publicaties en lezingen heeft Frits een belangrijk bijdrage geleverd aan de geschiedschrijving van Elst en bovendien de geschiedenis van Elst onder de aandacht van de inwoners gebracht.