Werkgroep Westeraam

Tussen 2000 en 2014 bestond er een werkgroep Westeraam die o.a. in boekvorm de geschiedenis van de Westeraam  wilde vastleggen.

Er is in die periode veel materiaal verzameld en gemaakt. De gemeente Overbetuwe  heeft in 2002 aan fotograaf Hans Eijkelboom de opdracht verstrekt om de ontwikkelingen van de bouw 2002-2014 vast te leggen.

Als resultaat van dit alles is er onder redactie van G. Mentink, J. Beeren en W. Tap de brochure Westeraam ( 2004) verschenen en zijn er drie fotoboeken door Hans Eijkelboom gemaakt en zijn er lezingen voor Marithaime gehouden.


Nu, anno 2023, is er een archief door één van de leden overgedragen aan Marithaime met het vriendelijke verzoek er iets mee te doen. Reden voor Marithaime (het bestuur) om te kijken hoe hier vorm aan te geven.
Daarnaast heeft de inmiddels internationaal bekende fotograaf Hans Eijkelboom vele duizenden foto’s aan Marithaime geschonken. Deze zullen gerubriceerd moeten worden.

Er is een werkgroep opgestart die alsnog gaat bekijken hoe de documenten en foto’s beschikbaar kunnen komen voor een breder publiek, zoals in de Elsterclopedie.

Wie heeft belangstelling?

Hierbij kan veel hulp gebruikt worden. Heb je interesse, meld je aan via info@Marithaime.nl