Historische Vereniging Marithaime

Marithaime
is de naam van de historische vereniging van Elst/Lent en omgeving. Zij is opgericht in 1979 en haar naam is ontleend aan het landgoed Marithaime, dat zich in de vroege middeleeuwen nabij Elst bevond.

Doelstelling
De vereniging heeft als doel het cultuurhistorisch besef en de zorg voor het cultuurhistorisch erfgoed te bevorderen. Bij de activiteiten van Marithaime staan geschiedenis en cultuur van Overbetuwe centraal.

Activiteiten
Steeds meer mensen interesseren zich voor hun eigen geschiedenis of die van hun omgeving. Marithaime speelt hier op in door aansprekende en gevarieerde activiteiten te organiseren. Er worden lezingen over uiteenlopende onderwerpen gehouden en  excursies georganiseerd naar historisch interessante doelen. Ook wordt  historisch (beeld) materiaal via eigen archief op papier èn digitaal beschikbaar gesteld.

De Dorpsquiz laat zien dat geschiedenis voor een brede groep ingezetenen interessant is. Jeugd wordt in samenwerking met  scholen bereikt door  leerprojecten op educatief gebied. Een activiteit is het uitgeven van boeken over allerlei thema’s uit het (nabije) verleden.

Aansluiten bij werkgroepen
Zoekt u graag iets uit tot op de (Romeinse) bodem? Of zet u graag de puntjes op de i in een verhaal of publicatie die handelt over onze lokale geschiedenis? Of wilt u onder het genot van een kop koffie gezellig met anderen over de Elster geschiedenis praten? Leden van Marithaime kunnen zich aansluiten bij een van de vele werkgroepen. Door deze werkgroepen worden thema’s uitgediept en allerlei activiteiten voorbereid en gerealiseerd. Wilt u ‘iets’ doen bij Marithaime, kom u dan eens oriënteren op een woensdagochternd, of maak een afspraak via info@marithaime.nl
Dit zijn de werkgroepen:

  • Archeologie
  • Westeraam
  • Genealogie
  • Geschiedschrijving
  • WOII
  • Lent

Samenwerking
De vereniging adviseert de gemeente Overbetuwe gevraagd en ongevraagd over aandachtsgebieden die op haar weg liggen. Wij nemen deel aan gemeentelijke commissies en zijn dienstverlenend bij archeologisch onderzoek. Daarnaast werkt Marithaime samen met zusterverenigingen en met diverse (lokale) organisaties en scholen.

Organisatie
De vereniging heeft ongeveer 300 leden. Het bestuur bestaat uit zeven personen. Elke woensdag van 10 tot 12 uur is er een inloopochtend.

Lid zijn betekent:
Door lid te worden van onze vereniging maakt u het mede mogelijk dat de geschiedenis van uw woonomgeving voor jong en oud blijft leven. U betaalt een bescheiden bedrag aan contributie,  (€ 30,- per jaar ) waardoor u gratis toegang heeft tot de lezingen van Marithaime. Gezinsleden, dus personen die zijn ingeschreven op uw adres, betalen € 5,- per jaar.

 Als lid van de Historische Vereniging Marithaime Elst/Lent draagt u bij aan het in stand houden van het Elster erfgoed.
 Leden ontvangen maandelijks een nieuwsbrief per e-mail. Heeft u geen e-mail, dan wordt de nieuwsbrief aan huis bezorgd.
 Leden ontvangen per e-mail uitnodigingen voor lezingen en evenementen.
 Leden hebben gratis toegang tot lezingen.
 Leden kunnen voor een speciale prijs deelnemen aan door Marithaime georganiseerde excursies.
 Aan elk lid wordt jaarlijks een uitgave uit de reeks ‘Terugblik’ van Tabula Batavorum uitgereikt (dit laatste geldt niet voor gezinsleden).
 Leden kunnen deelnemen aan een of meer werkgroepen binnen Marithaime.
 Marithaime heeft een website met veel informatie waaronder de Elsterclopedie (een wiki over Elst).