Marithaime

is de naam van de historische vereniging van Elst en omgeving. Zij is opgericht in 1979 en haar naam is ontleend aan het landgoed Marithaime, dat zich in de vroege middeleeuwen nabij Elst bevond.

Doelstelling

De vereniging heeft als doel het cultuurhistorisch besef en de zorg voor het cultuurhistorisch erfgoed te bevorderen. Bij de activiteiten van Marithaime staan geschiedenis en cultuur van Overbetuwe centraal.

Organisatie

De vereniging heeft in 2018 ongeveer 300 leden. Het bestuur bestaat uit zeven personen.