Werkgroep Lent

Tot 1998 behoorde het dorp Lent tot de gemeente Elst. Lent heeft heeft als zodanig altijd deel uitgemaakt van het werkgebied van Marithaime en doet dat nog steeds. De leden van de Werkgroep Lent bestuderen binnen Marithaime de archeologie en cultuurhistorie van Lent en omgeving en dragen kennis en inzicht over aan belangstellenden en belanghebbenden.

Contactpersonen Geertjan Reuser en Frans Lefering.