Excursie historische kelders Arnhem (8 september 2022)

Met maximaal 15 mensen bezoeken we onder leiding van Wim Vermei de historische kelders in de Arnhemse binnenstad.

Open dag Wapenpanelen (10 september 2022)

Open Monumentendag in het gemeentehuis in Elst, rond de gerestaureerde Wapenpanelen met informatie van Marithaime.

Opening Culturele Seizoen (11 september 2022)

Marithaime is aanwezig bij de Opening van het Culturele Seizoen bij Theater De KiK in Elst.

De Land- en Dijkbrief van 1327 voorzien van verschillende zegels

Lezing Ambt van Over-Betuwe (22 september 2022)

Ambtshuis, ambtman, dijkgraaf, polderdistrict; het komt allemaal langs in de lezing van Ger de Vrieze over zeven eeuwen waterbeheer in de Over-Betuwe.

Excursie historische kelders Arnhem (8 oktober 2022)

Met maximaal 15 mensen bezoeken we op zaterdagmiddag onder leiding van Wim Vermei de historische kelders in de Arnhemse binnenstad.

Lezing buurschap De Aam (oktober 2022)

Lezing over de oude buurschap De Aam, aan de oostkant van Elst.

Elster Dorpsquiz (4 november 2022)

De eerste Elster Dorpsquiz na corona.