Hans van der Heijden gestopt als secretaris en krijgt een bloemetje van voorzitter Henk Knol.

Hans van der Heijden gestopt als secretaris

Na 8 jaar is Hans van der Heijden gestopt als secretaris van Marithaime. Het bestuur is nog op zoek naar een opvolger.

Van de bestuurstafel – februari 2022

Nalatenschap Hans Kersten, overlijden Raff Stoffels & contactpersoon Erfgoed Gelderland.