Films en video’s over Elst

De werkgroep Archief en bibliotheek heeft verschillende films over Elst gedigitaliseerd. Als er belangstelling voor is kan misschien een filmbijeenkomst georganiseerd worden.

Mededelingen vanuit het archief- en bibliotheeklokaal

Elke woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur zijn er leden van Marithaime aanwezig in ons Erfgoedlokaal in Stap voor Stap.
Welke activiteiten worden er momenteel uitgevoerd?

Aanwinsten voor ons verenigingsarchief en -bibliotheek

Van verschillende leden en niet-leden hebben we aanwinsten gekregen voor onze collectie foto- en archiefmateriaal.