Grote Kerk 1974

Herinneringen uit het cultuurboek

Als reactie op het verschijnen van het boek “Cultuur in Elst” ontvingen wij een mail van de heer Handelé uit Elst.

Cultuurboek in de aanbieding

Het cultuurboek is nu voor slechts €5,- te koop bij Herberts.

Boek “Cultuur in Elst” bestelbaar voor leden

De afgelopen twee en een half jaar is er door een aantal leden van Historische vereniging Marithaime gewerkt aan het boek “Cultuur in Elst”. Hierin staan 80 culturele organisaties en evenementen beschreven die Elst rijk is (geweest). Binnenkort is het verkrijgbaar. Lees meer

Boek “Cultuur in Elst” – september 2021

Na ruim 2 1/2 jaar (mede door de opgelopen vertraging vanwege de coronamaatregelen) informatie zoeken, interviewen, schrijven, foto’s zoeken, tegenlezen, redactievergaderingen, eindredactie en opmaak ligt het boek “Cultuur in Elst” nu bij de drukker. Lees meer

De muzieksmaak van de Elster jeugd in oktober 1976

Bij onze zoektocht naar informatie ten behoeve van het boek over het culturele verenigingsleven van Elst stuiten we op allerlei leuke en bijzondere wetenswaardigheden. Zo ook de “Keldertje Top 10” die wekelijks werd gepubliceerd in De Betuwe en gedraaid in bar Het Keldertje, onder de zaal van het toenmalige café Het Centrum. Lees meer

Toneelverenigingen

Elst heeft veel toneelverengingen gehad. Ten behoeve van het boek “Cultuurverenigingen in Elst” hebben we van bijna iedere vereniging de oprichtingsdatum en boeiende informatie weten te achterhalen. Maar we hebben enkele vragen, met name over de eerste vier hieronder genoemde verenigingen. We hopen dat mensen ons hiermee kunnen helpen. Lees meer

Voortgang boek “Elster cultuurverenigingen”

Sinds een kleine twee jaar is een schrijversgroep bezig met het beschrijven van bestaande en niet meer bestaande cultuurverenigingen in Elst. Een boeiende en intensieve klus. Met hulp van veel Elstenaren die lid zijn (geweest) van deze verenigingen wordt dit een mooi boekwerk over het rijke culturele leven dat Elst sinds de tweede helft van de 19de eeuw gekend heeft, en nog steeds kent. Het boek bevat onderwerpen als toneel, muziek, koren, dans, carnaval, creativiteit, jeugdwerk, evenementen en zal onder andere bestaan uit de ontstaansgeschiedenis, historische feiten, anekdotes en foto’s van al deze verenigingen.
De coronaperikelen hebben helaas voor een fikse vertraging gezorgd maar de verwachting is dat het boek in het voorjaar van 2021 gepresenteerd kan worden.

Jan Rouwhorst

Gezocht: informatie over Dans Anne

In het boek over de ontwikkeling van culturele activiteiten in Elst in de 20e eeuw komt ook een paragraaf over dansen. “Dans Anne” verzorgde balletlessen en heeft in 2000 de cultuurprijs van de gemeente Elst gewonnen. Toch kunnen wij nauwelijks informatie vinden over deze dansschool. Lees meer

Voortgang boek “Cultuurverenigingen in Elst”

Zoals bekend is er een werkgroep bezig met het schrijven van een boek over Elster cultuurverenigingen. Door de corona maatregelen loopt de samenstelling vertraging op maar wordt er wel degelijk voortgang geboekt. Lees meer

In ontwikkeling: Het boek cultuur in Elst in de 20e eeuw

Bij het zoeken naar informatie over verenigingen, stootten we op informatie over het bestaan van een cultuurplatform in de gemeente Elst. Dit platform was in 1984 opgericht met het doel om allerlei initiatieven op het gebied van cultuur te stimuleren. Lees meer