Voortgang boek “Cultuurverenigingen in Elst”

Zoals bekend is er een werkgroep bezig met het schrijven van een boek over Elster cultuurverenigingen. Door de corona maatregelen loopt de samenstelling vertraging op maar wordt er wel degelijk voortgang geboekt. Lees meer

In ontwikkeling: Het boek cultuur in Elst in de 20e eeuw

Bij het zoeken naar informatie over verenigingen, stootten we op informatie over het bestaan van een cultuurplatform in de gemeente Elst. Dit platform was in 1984 opgericht met het doel om allerlei initiatieven op het gebied van cultuur te stimuleren. Lees meer

Cultuur in Elst in of rond de 20e eeuw

Zoals in ons beleidsplan staat, willen we meer kennis verzamelen over het culturele leven in Elst. Hieronder vindt u een overzicht van culturele verenigingen in Elst. Lees meer

Aanvulling boek “Cultuur in Elst”

In de aanloop naar het boek “Cultuur in Elst” heeft Herman Schimmel een aantal bijdragen geleverd. Twee hiervan zijn door een misverstand niet in het boek terecht gekomen, waarvoor de excuses namens de redactie. Hierbij kunt u deze alsnog lezen.