Aanmelden lid

Vul het formulier hieronder volledig in om u op te geven als lid van de vereniging Marithaime.

Het lidmaatschap kost € 30, - per jaar (1 januari t/m 31 december) en gaat in na ontvangst van uw betaling. Bij aanmelding gedurende een lopend jaar kan de penningmeester een gereduceerde contributie vaststellen. Wanneer u geen gebruik wilt laten maken van een automatische incasso zal € 5,- administratiekosten worden berekend.

Vereniging Marithaime is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer: 40122021.

Marithaime volgt de regels zoals bepaald in de Algemene verordening gegevensbescherming zoals die per 25 mei 2018 van kracht is. De door u verstrekte informatie wordt niet doorgegeven aan derden tenzij er sprake is van een uitzondering zoals omschreven in de verordening.

Persoonlijke gegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Betalingsgegevens

Marithaime verlangt automatische betaling via een incasso opdracht.

U kunt zonder opgave van redenen binnen 60 dagen een automatische incasso ongedaan maken.

Wanneer u niet akkoord wilt gaan met automatische incasso, ontvangt u een factuur. De extra administratieve kosten komen bovenop de contributie.

Uw opmerkingen