Een overzicht van enkele zaken afkomstig van de bestuurstafel vindt u op deze andere pagina.

Bestuurssamenstelling per 21 juni 2020

Voorzitter

Henk Knol

vacature
Secretaris

Hans van der Heijden

HansvdH
Penningmeester

Eric Zwartkruis

vacature
Lid

Ron van Hoeven

vacature
Lid

Marius Jansen

vacature
Lid

Netty van Kleef

vacature
Lid

Jan Rouwhorst 

vacature