In de aanloop naar het boek “Cultuur in Elst” heeft Herman Schimmel een aantal bijdragen geleverd. Twee hiervan zijn door een misverstand niet in het boek terecht gekomen, waarvoor de excuses namens de redactie. Hierbij kunt u deze alsnog lezen.

Betuws Jongenskoor

In september 1991 startte dirigent Herman Schimmel het Betuws Jongenskoor voor jongens uit Elst en omgeving. Het koor werd destijds opgericht om een dreigende lacune op te vullen wegens het verdwijnen van muziekonderwijs in Elst.
Het Betuws Jongenskoor heeft ongeveer vijf jaar bestaan. In die periode verzorgde het jongenskoor concerten in samenwerking met jongerenkoor free at Last, het Moluks Mannenkoor Noël uit Elst en het gemengde koor de Lofstem. Met het kamerkoor ‘Volo Cantare’ werd op 18 december 1992 een concert gegeven in de Grote Kerk in Elst. Het koor heeft ongeveer vijf jaar bestaan en werd later ook nog opengesteld voor meisjes.

Kamerkoor Volo Cantare

Herman Schimmel richtte in maart 1987 het kamerkoor Volo Cantare op. De Betuwe kende in die periode geen kamerkoren. Bij aanvang bestond het koor uit ongeveer 20 personen. Het koor richtte zich vooral op de klassieke koorliteratuur zonder begeleiding.
De repetities vonden plaats in het toenmalige kerkelijk centrum Het Trefpunt, in de Bizetstraat in Elst. Niet veel later vonden de repetities plaats in basisschool De Wegwijzer aan de St. Maartensstraat.
Hoogtepunten van het koor waren de deelname aan concerten van het Int. Koorfestival in Arnhem in 1991 en de 50-jarige herdenking van de operatie Market Garden in 1994. Voor het concert vond een uitwisseling plaats met een koor uit Son en Breugel. Door een fusie verhuisde het koor in het begin van eeuwwisseling naar Valburg en ging toen verder onder de naam En Suite.