ALV en lezing 100 jaar Het Wapen van Elst zeer druk bezocht

Dat de ledenvergadering van 11 maart jl. met 75 leden zo goed bezocht was had waarschijnlijk een reden….namelijk het programma na de pauze. Aangezien alle stukken van de ledenvergadering reeds waren gedeeld was de vergadering een korte formaliteit. Het financiële jaarverslag werd goedgekeurd door de vergadering, de contributie ongewijzigd en de aftredende bestuursleden waren herkiesbaar.

Na de pauze verzorgde ons ere lid Frits Hoogveld samen met zijn broer Coen Hoogveld een lezing over de 100 jarige geschiedenis van Het Wapen van Elst. De bijna honderd jaar oude zaal van Het Wapen was nagenoeg volledig bezet door zo’n 170 bezoekers, waaronder ook een groot aantal nieuwe leden. Frits en Coen maakten de verwachtingen meer dan waar met een boeiende lezing aan de hand van prachtige historische foto’s en documenten over de geschiedenis van deze bijzondere horecagelegenheid. Geopend op 8 juli 1924 door G.J.W. Hendriks, vele decennia uitgebaat door de familie Carabain en afgelopen jaar overgenomen door Wiebe de Vries en Daniëlle Willemsen.

Naast het roemrijke verleden van “Ut Wape” kwam ook de historie van Restaurant De Vereniging, Café Central (het huidige Restaurant Bridot) en het tussengelegen deel van de Dorpsstraat, dat lang dienst deed als marktplein, aan bod. Het geheel werd afgewisseld met persoonlijke verhalen en boeiende en humoristische anekdotes. De afsluiting door De Hofzangers van CV Zet ‘m Op met een muzikale ode aan het honderd jarige etablissement was de kers op de taart van deze zeer geslaagde avond. In het café werd hierover door velen nog gezellig na gesproken.