Het ontstaan van Marithaime

De viering van Elst 1250 in 1976 ging gepaard met grote feesten. Tegelijkertijd groeide de belangstelling voor de geschiedenis van ons dorp, maar aan het rijke verenigingsleven ontbrak een historische vereniging. Een aantal bewoners nam het initiatief en kwam daarmee in 1980 in de publiciteit. De vereniging wilde ‘mensen bundelen die bereid zijn samen met anderen actief aan de beoefening van de geschiedenis van plaats en streek deel te nemen’.

Het dagelijks bestuur werd gevormd door drs. G.J. Mentink, rijksarchivaris in Gelderland, dr. Ir. J.M.G Lankveld, voedseltechnoloog en J.H. Wessel Jansen, agrariër.
Werkgroepen zouden de volgende activiteiten starten:

  • Onderzoek naar de geschiedenis van de Taminiau-fabriek (nu Heinz);
  • Inventarisatie van literatuur en bronnen over Elst;
  • Boerderij- en veldnamenonderzoek;
  • Vervaardiging van dia’s naar oude foto’s’;
  • Onderzoek naar de gebeurtenissen in Elst en omgeving in de Tweede Wereldoorlog;
  • Bestuderen van het dialect van de Over-Betuwe en met name van Elst.

Dat Marithaime vandaag de dag bijna 300 leden telt, bewijst het gelijk van de initiatiefnemers.

Bron: Gelders Oudheidkundig Contactbericht, nummer 84, 1980/1.

Rudi Liebrand