Hoe ziet Nederland er over 100 jaar uit?

Velen van ons zullen dit niet meemaken, maar voor onze kleinkinderen zal het realiteit zijn. We wonen in een delta. Onze voorouders hebben de delta, met al zijn dynamische waterstromen en -peilen, steeds beter onder controle gekregen.

In de vorige eeuw kwam dat tot een hoogtepunt met de aanleg van de Afsluitdijk (1927-1932) en de Deltawerken (1954-1997). Het zijn indrukwekkende staaltjes waterbouwkunde, die ons land de reputatie hebben bezorgd als het land waar ze weten om te gaan met de grillen van zeeën en rivieren. Na de afsluiting van de Zuiderzee en Zuid-West Nederland leeft het idee, dat de zaak geklaard is. Het land zit in een stevig korset van versterkingen. De miljoenen bewoners van polders, die meters onder zeeniveau liggen, kunnen rustig slapen. Maar hoe gaat het verhaal verder met stijgend zeeniveau en  klimaatveranderingen?

Een groep wetenschappers van Wageningen Universiteit maakt een toekomstbeeld. Hoewel we als historische vereniging veel met het verleden bezig zijn, willen we ook aandacht besteden aan het toekomstbeeld en zullen een of meer wetenschappers uitnodigen om ons tijdens een lezing meer over hun bevindingen te komen vertellen.