Lezingen en excursies in 2024

In de maanden januari en februari worden in de regel geen lezingen georganiseerd. In deze maanden vinden veel activiteiten plaats in onze vaste zaal van Het Wapen van Elst;  onder meer nieuwjaarsrecepties en de pronkzittingen e.d. van de carnavalsverenigingen Zet ‘m op en De Batsers.

De volgende activiteiten voor 2024 zijn reeds georganiseerd:


Verder zijn nog in voorbereiding:

 • Lezing over Noodwoningen (Maycrete type) aangevuld met diverse locaties in Elst, waar zoal direct na de oorlog deze woningen zijn gebouwd met eventuele herkenbare namen van de bewoners destijds. Gerealiseerd door M. Jansen en J. Zwartkruis.
 • Eventueel een lezing over Taminau/Heinz op termijn door Carel Taminau en Teus Peek?
 • Elster straten deel 3: Dorpsstraat
 • Elster straten deel 4: Merm
 • Elster straten deel 5: Eshof
 • Lezing over Karel de Grote door Peter Rietbergen.
 • Excursie in het najaar, mogelijke opties:
  • Bezoek Heerlen (goed geconverseerd Romeins badhuis)
  • Vesting Naarden
  • Mooie stadscentrum van Amersfoort.
  • Dorp Ommeren
  • Münster (Duitsland) – indien realiseerbaar.

Marius Jansen coördinator Lezingen en Excursies Marithaime