Monumenten in Elsterclopedie

In de Elsterclopedie zijn recent overzichten opgenomen van de gemeentelijke en rijksmonumenten in Elst. De panden en terreinen worden door de gemeente resp. het rijk beschermd omdat ze van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde.

Het beschermen van panden en terreinen (archeologische monumenten) is slechts één van de manieren waarop met cultureel erfgoed kan worden omgegaan. In zijn lezing op 21 maart staat Bjorn van Snippenburg stil bij de manieren die de wet biedt om cultureel erfgoed te beschermen.

Wij zijn nog op zoek naar mensen die het leuk vinden om te schrijven over Elst en zijn geschiedenis. Mocht u willen bijdragen aan de Elsterclopedie dan kunt u met ons contact opnemen.