Transport in Elst

Na een oproep door Netty van Kleef op facebook volgde een spontane reactie van Geke Herberts. Zij bood het in onze bibliotheek ontbrekende boek “Transport in Elst” van Wim van de Kamp aan Marithaime aan.
Geke Bedankt!