Uitreiking Terugblik 2021 en aankondiging thema 2022

Op 12 november 2021 werd in Opheusden het eerste exemplaar van de 22e Terugblik met het thema “De Betuwe beweegt” Sport in het Rivierenland, uitgereikt aan Mieke van Veen. Mieke stopt als eindredacteur, een taak die zij meer dan 10 jaar vervulde! Frans Mikx en  Frans Lefering hebben hun auteursexemplaren, mede voor Geertjan Reuser, Wim de Haan en Gijs Hak uit handen van Emile Smit, in ontvangst genomen (‘Lents collectief’).  Zij hebben een bijdrage geleverd over Sport en sportief vermaak in Lent sinds 1900.

Vanwege de sterk oplopende covid19 besmettingen waren niet alle historische verenigingen en/of auteurs aanwezig. Zo nam Sip Schimmel de boeken in ontvangst voor Henk Knol en Gerrit Mentink. Henk Knol heeft een hoofdstuk geschreven over Sport in Elst in de twintigste eeuw waarin de toenemende deelname van vrouwen wordt beschreven. Gerrit Mentink heeft een hoofdstuk geschreven met als titel ‘Het fiasco van de vrije-en ordeoefeningen der gymnastiek in de jaren 1889-1921/1922’.

Ongeveer de helft van alle boeken zijn op twee woensdagmiddagen in de hal van Stap voor Stap, coronaproof, opgehaald door de leden. Ger de Vrieze heeft wederom zorg gedragen voor de resterende boeken en coördineert de bezorging.

Thema Terugblik 2022

Het bestuur van Stichting Tabula Batavorum is alweer bezig voor Terugblik 23 in 2022. Dit Jaarboek zal in het teken staan van de WEDEROPBOUW, een episode in de naoorlogse geschiedenis waar we dagelijks nog overblijfselen in onze Betuwse dorpen van kunnen terugzien. Ook in Elst en Lent zijn in de laatste twee oorlogsjaren vele huizen, kerken en andere gebouwen zwaar verwoest. Vele inwoners die terugkeerden uit de evacuatie troffen hun oude woongebied beschadigd aan. In de eerste maanden werden zoveel mogelijk provisorische bouwsels gemaakt om toch maar een dak boven het hoofd te krijgen. In de loop van 1946 wordt er gestart met de systematische bouw van noodwoningen. Naast de verwoeste Grote Kerk in Elst werd een noodkerk gebouwd. Het vele puin en hout van de verwoesting werd hierbij ingezet. In de jaren 1947 – 1953 werd de herbouw van woningen met voortvarendheid opgepakt.

Sophie Elpers heeft op 26 januari 2016 een lezing voor Marithaime gehouden over de wederopbouw van boerderijen. Gerrit Mentink wist te melden dat M.T.F. Schepers een scriptie (2012) heeft geschreven met als titel: ”Bouwen aan ‘de tempel van Elst’. De invloed van de verzuiling op de stedenbouwkundige en architectonische vormgeving van de wederopbouw van Elst”.  Van deze twee mensen kan heel wat informatie verkregen worden, aangevuld met persoonlijke verhalen van de mensen die de Wederopbouw meegemaakt hebben.

Binnen alle dorpen werden afdelingen ‘openbare werken’ ingezet om de enorme behoefte aan woningen in te vullen. De overwegende bouwstijl werd de zogenaamde Delftse school. In bijna ieder dorp verschilden ze van bouwdetails, maar in grote lijnen waren de woningen zeer stijlvast en herkenbaar. Ook kwamen er Amerikaanse fondsen beschikbaar uit de zogenaamde ‘Marshall hulp’ die bedoeld waren om ons land hierin financieel te steunen.

Het verhaal van de wederopbouw is voor velen onder ons niet echt bekend, het is daarom dat Stichting Tabula Batavorum het thema heeft gekozen voor het komende 23e Jaarboek in 2022!

Een ieder die over het thema Wederopbouw een hoofdstuk wil schrijven, kan contact opnemen met Sipkje Schimmel, e-mail: sipschimmel@gmail.com , tel. 06-10465193/0481-376125 of rechtstreeks naar Emile Smit, e-mail: emile.smit@planet.nl .  Er kan altijd wat hulp, tips en eventueel illustratiemateriaal geboden worden.

Sipkje Schimmel- de Haan
afgevaardigde van Marithaime in het bestuur van stichting Tabula Batavorum