Van de bestuurstafel

februari 2022

Nalatenschap Hans Kersten
Na het overlijden van Hans Kersten ontving Marithaime uit zijn nalatenschap een grote hoeveelheid boeken, met name over Elst en omgeving. Deze boeken zijn toegevoegd aan de collectie in ons Erfgoedlokaal. Marithaime is de familie erkentelijk voor deze gift.

Overlijden Raff Stoffels
We hebben het bericht ontvangen van het overlijden op 78-jarige leeftijd van ons lid Raff Stoffels. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Contactpersoon Erfgoed Gelderland
Marithaime is lid van Stichting Erfgoed Gelderland. Deze stichting ondersteunt de erfgoedsector in Gelderland bij het duurzaam beheren van collecties en het vertellen van verhalen over erfgoed. Stichting Erfgoed Gelderland en Marithaime kunnen meer voor elkaar betekenen dan op dit moment het geval is. Daarvoor zoeken wij een lid die contactpersoon wil zijn. Heb je interesse, meld je dan via secretaris@marithaime.nl