Verslag lezing ‘Elst, als middelpunt Market Garden’

Op dinsdagavond, 11 april 2023 werd er in het Wapen van Elst een presentatie verzorgd door Historicus Frank van Lunteren uit Arnhem over gebeurtenissen in Elst met name september 1944.

Frank ging deze avond uitgebreid in op allerlei  gebeurtenissen in en rondom Elst , ik noem hierbij o.a. Lent, Oosterhout en Slijk Ewijk. Later ook in zijn presentatie over het deel Market Garden natuurlijk over Arnhem

Hij vertelde over De Duitse Sicherheitsdienst, die gewelddadige acties ondernam tegen vermeende verzetsgroepen in zowel Elst, Arnhem en Nijmegen. Ook de rol van het lokale verzet werd belicht. Hij illustreerde dit met een uitgebreide foto presentatie van vermeende verzetsgroepen/personen.

Ook belichte hij zijn ideeën over de nieuwe inzichten betreffende Market Garden.  Wat uit zijn verhaal duidelijk werd, was wel dat er veelvuldig sprake was van miscommunicatie tussen het verzet en de geallieerden. Heel overtuigend in zijn verhaal was wel, dat er in de Over Betuwe een heftige strijd heeft plaats gevonden met enorme verwoestingen. Ook hier liet hij vele afschriften zien van officiële papieren, dagboeken, aantekeningen,  video opnamen, krantenknipsels en een veelvoud aan foto’s.

Frank was een begenadigd en erg enthousiaste spreker, die ons op deze avond veel informatie gaf. Hij putte veel van zijn gegevens uit eigen tijdrovende onderzoeken en gesprekken, die hij heeft gehad met enkele overlevenden en betrokken families. En natuurlijk het bestuderen van bestaande  boeken, welke gingen over Market Garden.

De avond werd wederom goed bezocht. Er waren ca. 100 geïnteresseerde bezoekers aanwezig, waaronder diverse mensen uit omliggende plaatsen. Na afloop van deze presentatie stond Frank nog een groot aantal mensen te woord die een veelvoud aan vragen hadden Ook oorlogservaringen van enkele  oudere aanwezigen werden gedeeld.

Dus we kunnen wel spreken van een geslaagde avond.  Om 22.15 eindigde de boeiende lezing en bedankte de avondvoorzitter Marius Jansen de heer Frank van Lunteren en natuurlijk het aanwezige publiek.