Verslag lezing Erfgoedwet en Omgevingswet

Op dinsdagavond 21 maart 2023 werd er aansluitend op de jaarvergadering van  een lezing gegeven door ons actieve lid Bjorn van Snippenburg. In zijn dagelijkse leven werkzaam als landschapshistoricus. Hij had als titel gekozen voor zijn presentatie van deze avond Erfgoed en Omgevingswetten met hieraan de vraag gekoppeld “Hoe gaan wij om met ons Erfgoed?” De avond werd redelijk goed bezocht door onze trouwe bezoekers en aangevuld met andere geïnteresseerden.

Bjorn begon zijn relaas met pittige kost, voornamelijk over wetten en regelgeving betreffende Erfgoed en Omgeving, het nut ervan, toepasbaarheid, uitwerking etc. Later in zijn verhaal werd het ons allemaal veel duidelijker, toen hij o.a. met voorbeelden en toepassingen kwam. Hierdoor kregen we een veel beter beeld van hoe dit er in de praktijk aan toe gaat.

Vanuit de zaal werd er flink meegedacht en gediscussieerd om het een en ander duidelijk te krijgen. Bovendien werd er vanuit de zaal een kritische noot geuit over het toepassen en slagen van deze wet- en regelgeving. Bij sommigen leek er weinig vertrouwen te zijn in uitvoering van deze nieuwe wetgeving in de praktijk. Belangrijk is echter volgens een van de andere aanwezigen, dat er wel handvatten worden gegeven middels deze wet- en regelgeving om er wel degelijk rekening mee te houden door en voor o.a. provincie, gemeente, ondernemers, particulieren etc.

Al met al kan ik wel concluderen dat er sprake is van een geslaagde en vooral informatieve avond.

De voorzitter van deze avond, Marius Jansen, bedankte de aanwezige toehoorders voor hun aanwezigheid en natuurlijk een bedankwoordje voor Bjorn voor zijn mooie presentatie op deze avond.

Marius Jansen
coördinator Lezingen en excursies voor Marithaime