Verslag lezing opmerkelijke vrouwen in de Elster geschiedenis

Op dinsdag 9 april 2024 werd in het Wapen van Elst door Historische Vereniging Marithaime een lezing georganiseerd over het onderwerp Opmerkelijke Vrouwen uit de Elster Geschiedenis. Tijdens de binnenkomst in de zaal werden er diverse muziekcomposities ten gehore gebracht, welke waren geschreven door een van de weinige vrouwelijke componisten in het verleden, namelijk Hildegard van Bingen. Aan haar leven werd ook nog tijdens de lezing enige aandacht besteed. De lezing op deze avond werd na een korte introductie door Marius Jansen gepresenteerd door Dorien Rikken, zelf een actief lid van onze vereniging.

Via onze website, mailing en media werden klaarblijkelijk veel mensen bereikt, die dan ook getriggerd werden om deze avond bij te wonen. Er waren om precies te zijn 101 aanwezigen en het viel dan natuurlijk direct op dat een groot aantal aanwezigen vrouw was, die geïnteresseerd waren in het thema van deze avond. De verhouding onder de aanwezigen lag bij schatting 80% vrouwen en 20% mannen. Ook veel niet-leden van Marithaime waren naar deze avond gekomen, hopelijk zijn er nu van deze groep mensen die het idee hebben opgevat om lid te worden van onze club.

Dorien presenteerde op haar heel eigen, rustige wijze de lezing. De mensen luisterden dan ook aandachtig. Dorien werd tijdens de lezing bij de diapresentatie ondersteund door haar partner Eef Buurman. De zaal genoot zichtbaar van haar presentatie, waarin ze aan de hand van interessante afbeeldingen over o.a. kastelen, landhuizen, woningen haar verhaal deed over welke vrouwen hier al gewoond hebben en welke rol zij hebben gespeeld in de Elster geschiedenis. Het betrof hierbij bijvoorbeeld de avontuurlijke levensloop van een van de dames of juist over een arm, gehandicapt naaistertje. Ook werd er stilgestaan bij de adellijke bewoonsters van de twee kastelen in Elst: De Parck en de Mussenberg. Geertruid van Delen, een adellijke douairière, woonde ruim 30 jaar in kasteel de Parck. Zij is bij haar dood begraven in de Grote Kerk in Elst. Lang heeft haar steen in deze kerk gelegen en helaas is deze tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan. Wel is hier gelukkig nog een foto van.

Ook besteedde Dorien aandacht aan de eerste Nederlandse vrouwelijke filosofe Josina van Lynden, jazeker ook komend uit Elst. Zij heeft ook nog een boek geschreven over haar werk.

Uit een recentere periode en bij velen van de aanwezigen een bekende dame is wel Cora Baltussen. Zij was een krachtige en bijzondere vrouw die zich onder andere heeft ingezet voor het eerherstel van de Poolse Parachutistenbrigade in Driel. Ook op andere sociale gebieden is zij als maatschappelijk werkster heel actief geweest. Teveel om op te noemen. Zij stierf op 93-jarige leeftijd in 2005. Als een blijvende herinnering is destijds een straat naar haar vernoemd: de Cora Baltussenallee (een deel van de N837).

Al met al kunnen we wel stellen, dat het een heel geslaagde avond was. Dit werd later in de wandelgangen dan ook door menigeen bevestigd.

Dorien bedankte na afloop nog Frits Hoogveld, die samen met haar deze presentatie heeft gerealiseerd. Op het einde deed Marius Jansen als coördinator lezingen van Marithaime nog zijn woordje en bedankte de zaal voor hun aanwezigheid. En natuurlijk was er een bijzonder woordje van dank voor Dorien voor het verzorgen van deze lezing onder andere door het overhandigen van een mooie bos bloemen. Een deel van de aanwezigen koos er nog voor om de avond voort te zetten onder het genot van een borreltje voor in het café en om daar verder te brainstormen over onder andere het thema van deze avond.