Verslag lezing over de BB (Bescherming Bevolking)

Op 22 maart 2022 heb ik na de algemene vergadering een lezing gehouden met als onderwerp de B.B. (Bescherming Burgerbevolking). Ik werd geïntroduceerd door Silvio Peters, stelde mezelf voor, en vertelde hoe ik ertoe gekomen was om een lezing over dit onderwerp te presenteren. Het bestuur kon niet zo snel iemand vinden die een lezing op deze avond kon verzorgen. Hoewel nog nooit een lezing te hebben gepresenteerd besloot ik het erop te wagen.

Ik wist, dat wij nog een artikel op de plank hadden liggen welke ging over de B.B. Dit artikel was destijds aangeleverd door dhr. J. Zwartkruis en samengesteld door hem en zijn schoonzus. Hij heeft toen aangegeven, dat hij niet zelf een presentatie ging verzorgen met voor hem moverende redenen. Ik heb contact opgenomen met J. Zwartkruis en met Ben Dalhuizen en Feike Vlas om mezelf voor te bereiden. Ik heb de presentatie in 4 onderdelen gedaan:

  1. De lezing over de B.B. zoals aangeleverd aangevuld met informatie over het
    ontstaan, de reden, de vorm het functioneren, het nut en het opheffen.
  2. Een kleine anekdote geschreven door Ben Dalhuizen uit zijn ervaring ten tijde van zijn deelname aan deze organisatie.
  3. Een samenvatting uit mijn eigen korte ervaring bij de B.B.
  4. En op het einde van de lezing gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen.

Tevens heb ik een stelling geponeerd, of de B.B. met de organisatie van toen, kennis en materieel, natuurlijk aangepast aan de normen, eisen en verwachtingen van deze tijd nog wat zou kunnen betekenen in deze periode van pandemieën, rampen (b.v. recentelijk de wateroverlast in Limburg).

En natuurlijk, momenteel heel actueel, bij de oorlog tussen Rusland en de Oekraïne. Ik denk hierbij oa aan medische ondersteuning, vaccinaties, tenten, materieel, brandweer etc.

De avond was druk bezocht, volgens onze onze telling waren er zo’n75 personen aanwezig. In de wandelgangen hoorde ik, dat de aanwezigen het een prettige, duidelijke presentatie vonden.

Marius Janssen