Verslag lezing Vóór de Romeinen kwamen

Op dinsdagavond 3 oktober 2023 organiseerde onze vereniging in Het Wapen van Elst een lezing met als titel “Vóór de Romeinen kwamen”. De presentatie werd verzorgd door Peter van den Broeke, archeoloog van beroep.
Het ging deze avond vooral over het vele archeologische veldwerk in de Betuwe en met name vindplaatsen na stadsuitbreidingen in Arnhem-Zuid en Nijmegen-Noord, dus ook in de Overbetuwe. Ook de in het verleden gedane ontdekkingen na aanleg van de Betuweroute en de nodige verlenging van de A15 in de Betuwe dragen een steentje bij.

Deze opgravingen geven ons een duidelijker beeld van de bewoning in de Over Betuwe in de periode voordat de Romeinen deze gebieden veroverden en hun nederzettingen bouwden. We spreken hier dan ook van de prehistorische tijd.

Peter vertelde ons uitgebreid hoe hij en diverse archeologische teams te werk gingen en welke vondsten er zoal gedaan werden en waar die vindplaatsen zich bevonden. Dit werd ondersteund met een diversiteit aan begeleidende foto’s en tekeningen van hoe het er in de prehistorie mogelijk uit gezien kan hebben. Ook hun wetenschappelijke benadering werd benoemd. Al met al een interessante avond met veel informatie, soms wat taai van stof maar toch wel inzicht verstrekkend. Bij dezen wil ik dan ook Peter hartelijk danken voor het verzorgen van deze presentatie.

De avond werd redelijk bezocht door zo’n 40 personen, helaas was de kwaliteit van het geluid niet in de hele zaal goed te noemen, ondanks de aanschaf van een nieuwe microfoon. Een aandachtspuntje voor de volgende lezing, die gehouden zal worden op 14 november. Deze lezing betreft een heel ander tijdperk en inzichten en wel over het leven van Karel de Grote met Overbetuwse accenten.

Marius Jansen
coördinator lezingen en excursies Marithaime