Verslag rondleiding historische kelders Arnhem

Op donderdag 8 september was het zover, eindelijk weer een excursie voor onze Marithaime leden. Deze keer bleven we dicht bij huis en wel in Arnhem.

De rondleiding vond plaats in de Historische Kelders in Arnhem onder leiding van een bekwame gids nl. Wim Vermei, tevens lid van onze mooie vereniging .

We verzamelden ons om 13.00 uur aan de Oude Oeverstraat 4A. Er hadden zich aanvankelijk 16 personen opgegeven, 1 persoon had zich helaas afgemeld en 1 persoon is niet komen opdraven. Gelukkig meldde zich op het laatst nog 1 persoon, die graag mee wilde. Dus totaal 16 personen inclusief mijn persoon als organisator.

Allereerst begon de rondleiding buiten in de buurt van de Nelson Mandela brug, hier kregen wij uitgebreide informatie over o.a. verwoestingen in de oorlog en het opruimen van de puinhopen ervan. Deze materialen werden destijds gestort in een oude haven, welke ter hoogte lag van de blauwe golven. Ook werd er uitleg gegeven over de markten die gehouden werden in Arnhem en de aanvoer van goederen vanuit het zuiden via De Praets middels een bootjesbrug en het belang van de Rijnstraat als verbinding tussen de haven en het stadscentrum. Deze goederen in de Praets kwamen o.a. aan per trekschuit door het kanaal de Grift, U allen bekend, daar deze ook door Elst liep.

Onze gids ging verder ook nog terug in de geschiedenis tot aan de Hertog Karel van Gelre (Egmond) Nieuw voor velen was de info, dat deze Hertog de- RIVIER DE RIJN- toen in de vijftiende/zestiende eeuw heeft laten verleggen, zodat Arnhem meer aan de Rijn kwam te liggen. Belangrijk voor de handel! Ook werd er uitvoerig ingegaan op de geschiedenis van de stadswallen en de diverse toegangspoorten in deze ommuring en de perioden van verwoesting en opbouw ervan.

Daarna volgde een wandeling in de Rijnstraat in Arnhem met de nodige uitleg bij diverse panden. Wim leerde ons te kijken naar boven, want daar zie je veel geschiedenis, maar ooko naar beneden. Bij heel veel panden bevond zich vroeger de zogenaamde koekoek, dit was een ingang naar de kelder van die panden. Ook mochten we een oud pand/gasthuis van binnen bezoeken. Diverse panden werden uitvoerig en duidelijk besproken.

Na de wandeling begaven wij ons in de grote hoeveelheid aan kelders, Wim wist ons veel te vertellen over elke kelder, het type steen, waar die stenen vandaan kwamen, type bouw, schuilkelders, waar werd de kelder o.a. voor gebruikt etc. Op het einde van de rondgang kwamen wij via de kelders in het Multi culturele centrum “Rozet” waar onder andere historische vondsten te bewonderen waren. Na afloop hebben we nog op kosten van Marithaime een uitstekend kopje koffie gedronken.

Bij navraag onder de deelnemers kon ik opmaken, dat eigenlijk een ieder heeft genoten van de excursie, die op een prettige wijze werd gebracht door onze deskundige gids Wim. Velen van ons hebben veel opgestoken deze middag. Eigenlijk zou de rondleiding maar 1,5 uur duren , maar bij ons werd dat ruim 2 uur, waarschijnlijk veroorzaakt door de grote leergierigheid van de groep en de diversiteit aan vragen. Kortom een aanrader om deze kelders te bezoeken. We begrepen van Wim, dat er nog meerdere excursies in Arnhem worden verzorgd o.a. de Eusebiuskerk, en diverse stadswandelingen. Bij interesse kunt U zich melden bij Gilde Stadswandeling Arnhem.

Opgetekend door Marius Jansen (coördinator rondleiding)

NB: inschrijven voor een (nieuwe) excursie op 8 oktober naar de Historische Kelders van Arnhem is nog steeds mogelijk. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.