Auteurs gezocht voor de laatste Terugblik

Bij de uitreiking van het eerste exemplaar van de 24e Terugblik op 1 december 2023 in Opheusden, maakte voorzitter Emile Smit het nieuwe thema bekend. Dat zal gaan over:

Belangrijke vrouwen in de Betuwse geschiedenis.
Er is geen tijdslimiet vastgesteld, maar de artikelen moeten gaan over vrouwen die niet meer in leven zijn.

Dit 25e Jaarboek wordt helaas ook het laatste nummer in de serie Terugblik!

Om gezondheidsredenen stopt een aantal bestuursleden van de stichting Tabula Batavorum. Ook wordt het steeds moeilijker om auteurs en onderwerpen te vinden.

We hopen op een mooie afsluiting van 25 Jaarboeken. Tevens komt er een nieuwe index van alle jaargangen.

Wie over het nieuwe thema een hoofdstuk wil schrijven, kan contact opnemen met de secretaris van Marithaime, Rudi Liebrand en niet (meer)rechtstreeks met het secretariaat van de stichting. Er kan altijd wat hulp, tips en eventueel illustratiemateriaal geboden worden.

De auteursbijeenkomst is vastgesteld op dinsdagavond 27 februari in het RAR in Tiel om 19.30 uur. Op deze avond wordt een lichte inventarisering gemaakt van het aantal artikelen en bekeken of het artikel geschikt is voor het boek.  Ook wordt de redactie voorgesteld. Met de uitnodiging voor de auteursbijeenkomst krijgt men ‘spelregels’ meegestuurd voor het schrijven van een artikel.

Sipkje Schimmel- de Haan, afgevaardigde van Marithaime in het bestuur van stichtingTabula Batavorum
sipschimmel@gmail.com
06-10465193