Weekblad de Betuwe digitaal beschikbaar

Ruim een jaar geleden kreeg Marithaime meer dan honderd jaargangen van het Weekblad De Betuwe van Herberts, toen de drukkerij in Elst stopte. Het was een diepe wens dit weekblad en zeker de oudere jaargangen, digitaal beschikbaar te maken. En het is gelukt! Althans voor een deel.

We hoefden hiervoor niet alle kranten door te bladeren en te fotograferen, want dat was al eerder gedaan: Marithaime beschikte over microfiches van een groot aantal jaargangen. Van de jaargangen 1889 tot en met 1939 van het Weekblad De Betuwe zijn in het verleden zelfs  microfichefilms gemaakt, in totaal veertien filmrollen.

Na een lange zoektocht is het ons gelukt een bedrijf bij Antwerpen te vinden dat gespecialiseerd is in het scannen van onder meer microfilms: MT Print Factory. Voor een redelijke prijs heeft dit bedrijf de veertien rollen voor ons gescand. Het resultaat:  51 jaargangen en in totaal 15.472 pagina’s.

Vervolg
Van de jaargangen 1940 tot en met 1968 zijn wel microfichebladen in ons bezit, maar geen microfilms. Ook deze kunnen gescand worden, maar daar beslist het bestuur later over. Sponsors kunnen zich melden. De jaargangen vanaf 1969 zullen blad voor blad gefotografeerd moeten worden; dat zal erg prijzig worden; dat stellen we voor onbepaalde tijd uit.

Wilt u onderzoek doen?
De bestanden zijn goed doorzoekbaar (bijvoorbeeld: Zoek alle berichten in de krant waarin de naam Van Zadelhoff (later De Vereeniging) voorkomt.). De kranten zijn ook goed leesbaar op het scherm, je kunt bijvoorbeeld de krant van 5 november 1926 lezen; de voorpagina van dit nummer is grotendeels gevuld met een artikel over de paardenfokkerij. Je kunt een jaargang op het scherm ‘doorbladeren’
De digitale Betuwe van 1889 tot en met 1939 kan tijdens de inloopuren op woensdag van 10 tot 12 uur worden geraadpleegd. Bestanden kunnen niet worden gekopieerd. Ook kunnen deze kranten niet op de website bekeken worden, omdat daar zeer kostbare software voor nodig is. We onderzoeken wel de mogelijkheden om deze informatie op termijn online zichtbaar te maken.

Wilt u voor historisch onderzoek de bestanden raadplegen, dan is het wellicht verstandig eerst een afspraak te maken via info@marithaime.nl.

Rudi Liebrand

Een rolletje microfilm.