Werkgroep Westeraam vernieuwd

Tussen 2000 en 2014 bestond er een werkgroep Westeraam die o.a. in boekvorm de geschiedenis van de Westeraam wilde vastleggen.

Er is in die periode materiaal verzameld en gemaakt. De gemeente Overbetuwe  heeft in 2002 aan fotograaf Hans Eijkelboom de opdracht verstrekt om de ontwikkelingen van de bouw 2002-2014 vast te leggen.

Als resultaat van dit alles is er een brochure Westeraam ( 2004) verschenen en zijn er 3 fotoboeken gemaakt en zijn er lezingen gehouden.

Nu, anno 2023, is er een archief door één van de leden overgedragen aan Marithaime met het vriendelijke verzoek er iets mee te doen. Reden voor Marithaime (het bestuur) om te kijken hoe hier vorm aan te geven.

Er is een werkgroep opgestart die alsnog gaat bekijken hoe het bestaande materiaal beschikbaar kan komen voor een breder publiek.

Wie heeft belangstelling?

Hierbij kan nog hulp gebruikt worden. Heb je interesse, meld je aan!