Sectie Archeologie

Korte introductie van deze sectie.

De werkzaamheden van de Sectie zijn georganiseerd in drie deelprojecten: